آخرین نامه های انجمن برادری

سایت های LEGIT یا تایید شده برای دریافت ارز دیجیتال ( لیست بروزرسانی می شود)

سایت های LEGIT یا تایید شده برای دریافت ارز دیجیتال ( لیست بروزرسانی می شود)

 1. COIN BIRDS : پرورش پرنده برای دریافت دلار ، روبل ، بیتکوین -برداشت هرمقدار Profit every 10 minutes!
 2. CRYPTOTAB BROWSER : بهترین مرورگر برای استخراج بیتکوین - برداشت : 0.00001 BTC
 3. CRYPTOTRADS : دیدن تبلیغات و دریافت دوج کوین - برداشت : 0.1 دوج کوین 
 4. LARVEL FAUCET :  دیدن تبلیغات و دریافت 3 ارز مختلف - برداشت : هر مقدار 
 5. COINTIPLY :  دریافت بیتکوین با روش های مختلف - برداشت : 0.0002 BTC Earn Free Bitcoin
 6. ADBTC :  دیدن تبلیغات و دریافت بیتکوین - برداشت : 0.00004 BTC 
 7. COINPAYU :  دیدن تبلیغات و دریافت بیتکوین - برداشت : 0.0001 BTC coinpayu
 8. MORE MONEY : هر 1 ساعت شانس برنده شدن 1 بیتکوین - برداشت : 0.0002 BTCMore Money - Earn Free Bitcoin
 9. MOON BITCOIN :  هر 5 دقیقه یکبار دریافت بیتکوین 
 10. MOON BITCOIN CASH :  هر 5 دقیقه یکبار دریافت بیتکوین کش
 11. MOON DASH :   هر 5 دقیقه یکبار دریافت دش کوین 
 12. MOON LITECOIN :   هر 5 دقیقه یکبار دریافت لایتکوین 
 13. MOON DOGE COIN : هر 5 دقیقه یکبار دریافت دوج کوین 
 14. BITFUN :    هر 5 دقیقه یکبار دریافت بیتکوین      
 15. BONUS BITCOIN : هر 15 دقیقه یکبار دریافت بیتکوین              
 16. BITCOIN SPIN : شانس برنده شدن 30 ساتوشی هر 15 دقیقه - برداشت : 0.0002 BTC 
 17. TRON MINER : استخراج ارز ترون حتی باسیستم معمولی - برداشت : واریزخودکار  
 18.  PIPEFLARE : دریافت 3 ارز مختلف و شانس برنده شدن 5 دلار هفتگی - برداشت : هرمقدار
 19.  EVERVE : دیدن تبلیغات و دریافت دلار  - برداشت : 8 دلار   Everve - Social Media Exchange on steroids by Everve
 20. ZAREKLAMY : دیدن تبلیغات و دریافت دلار  - برداشت : 25 دلار   

 

 

در صورت مشاهده ی سایت هایی که پرداختی دارند لیست به روزرسانی میشود .

تمام سایت های بالا توسط شخص بنده تست شده اند و پرداختی داشته اند .

 

 

کلمات کلیدی :

X COIN BIRDS X CRYPTOTAB BROWSER X CRYPTOTRADS X LARVEL FAUCET : X COINTIPLY X ADBTC X COINPAYU X MORE MONEY : X MOON BITCOIN : X MOON BITCOIN CASH X MOON BITCOIN X MOON DASH X MOON LITECOIN X MOON DOGE COIN X BITFUN X BONUS BITCOIN X BITCOIN X بیتکوین X ارز X ارز دیجیتال::اگر از این دست نوشته خوشت اومد اون رو به اشتراک بذار::