کدوم رو برای بازی کردن ترجیح میدی؟
(75%) 18
::PC::
(8.333%) 2
::PLAY STATION PRO-4-3-2-1::
(12.5%) 3
::XBOX ONE-360::
(0%) 0
::NINTENDO SWITCH-WII-3DS-2DS::
(0%) 0
::SEGA-MICRO-ATARI::
(4.166%) 1
::MOBILE::
(0%) 0
::NOTHING::

تعداد شرکت کنندگان : 24