سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ ثبت نام کنید یا وارد شوید
قوانین انجمن
بسیار مهم :
"نوشتن تمامی فیلد های ثبت نام الزامی است"

1: ""ایجاد پست های غیر اخلاقی ممنوع است و در صورت مشاهده حذف می گردد""

2: ""درج نکردن منبع اصلی و منبع فعلی پست ارسالی یعنی سایت فرقه ی قاتلان ممنوع است و حذف می گردد""

3: ""لینک دادن به سایت کاربر در صورت مشاهده پست حذف می شود و کاربر نیز از سایت حذف می گردد""

4: ""درج پست های تبلیغاتی ممنوع است""

5: ""رییس فرقه می تواند پست ارسالی شما را ویرایش کند""<<<قبولی قوانین به منزله ی اعتماد متقابل است>>>
moisrex